Strona główna PTFStrona główna PTF
Zarząd Główny
Oddziały PTF
Statut
Publikacje
Spotkania naukowe
XXIX Kongres PTF
Konferencje
Adeptów Fizjologii
Konkursy "Wielka Synapsa"
Nagrody
Użyteczne linki
Kontakt
Pliki

English version


JPP online
Konkurs "Wielka Synapsa"
23-24 maja 2022 r., Polska

Szanowni Państwo,

z wielką przyjemnością chciałabym poinformować, że IV edycja Ogólnopolskiego Konkursu ,,Wielka Synapsa" 2022 odbędzie się w dniach 23-24 maja 2022 roku w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Organizatorem konkursu jest Katedra i Zakład Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej WUM.

Konkurs adresowany jest do studentów wydziałów lekarskich polskich uczelni medycznych.

Misją Konkursu i Konferencji jest:
  • promowanie wiedzy z zakresu fizjologii człowieka,
  • kształtowanie umiejętności prezentowania wyników swojej pracy naukowej,
  • wyróżnienie i promowanie młodych naukowców,
  • nawiązanie kontaktów między studentami i kadrą akademicką polskich uczelni.
W trakcie tego dwudniowego spotkania chciałabym również zorganizować, zapoczątkowane w 2019 roku, drugie spotkanie kierowników katedr i zakładów fizjologii polskich uczelni medycznych, które odbędzie się 23 maja 2022 r.

W imieniu Komitetu Merytorycznego i Komitetu Organizacyjnego Konkursu "Wielka Synapsa", chciałabym zaprosić Państwa do uczestnictwa w tym wydarzeniu. Jesteśmy przekonani, że tegoroczna inicjatywa będzie nie tylko wartościowym wydarzeniem dydaktycznym, ale również cenną płaszczyzną wymiany poglądów i integracji środowiska akademickiego.

W związku z powyższym zwracam się z uprzejmą prośbą o informacje czy są Państwo zainteresowani udziałem w Konkursie "Wielka Synapsa". Proszę o przesłanie odpowiedzi na adres: edyta.lalik@wum.edu.pl do 15 lutego 2022 r.

Formularz rejestracyjny i wszystkie informacje dotyczące tego wydarzenia zostaną Państwu przesłane po 15 lutego 2022 r. W załączniku przesyłam ramowy harmonogram konkursu.


Załączniki:
| PTF  |  Aktualizacja: 2021-12-09  |