Strona główna PTFStrona główna PTF
Zarząd Główny
Oddziały PTF
Statut
Publikacje
Spotkania naukowe
XXVII Kongres PTF
Konferencje
Adeptów Fizjologii
Nagrody
Użyteczne linki
Kontakt
Pliki

English version


JPP online
Skład Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Fizjologicznego w latach 2014 - 2017

Prezes Zarządu Głównego PTF
Prof. dr hab. Tomasz BRZOZOWSKI
Katedra Fizjologii UJ CM
ul. Grzegórzecka 16
31-531 Kraków
e-mail: tomasz.brzozowski@uj.edu.pl

Prezes poprzedniej kadencji (2011 - 2014) ZGPTF
Prof. dr hab. Wiesław W. PAWLIK
Katedra Fizjologii UJ CM
ul. Grzegórzecka 16
31-531 Kraków
e-mail: mppawlik@cyf-kr.edu.pl

V-ce Prezes Zarządu Głównego PTF
Prof. dr hab. Joanna LEWIN-KOWALIK
Katedra i Zakład Fizjologii
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
ul. Medyków 18
40-752 KATOWICE
e-mail: jkowalik@sum.edu.pl

V-ce Prezes Zarządu Głównego PTF
Prof. dr hab. Stanisław OKRASA
Katedra Fizjologii Zwierząt
Wydział Biologii
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
ul. M. Oczapowskiego 1A
10-719 OLSZTYN-KORTOWO
e-mail: stanislaw.okrasa@uwm.edu.pl

Redaktor Naczelny Journal of Physiology and Pharmacology
Prof. dr hab. Tomasz BRZOZOWSKI
Katedra Fizjologii UJ CM
ul. Grzegórzecka 16
31-531 Kraków
e-mail: tomasz.brzozowski@uj.edu.pl

Sekretarz Zarządu Głównego PTF
Dr hab. Agata PTAK-BELOWSKA
Katedra Fizjologii UJ CM
ul. Grzegórzecka 16
31-531 Kraków
e-mail: agata.ptak-belowska@uj.edu.pl

Z-ca Sekretarza Zarządu Głównego PTF
Dr Zbigniew ŚLIWOWSKI
Katedra Fizjologii UJ CM
ul. Grzegórzecka 16
31-531 Kraków
e-mail: AgaZS@poczta.fm

Skarbnik Zarządu Głównego PTF
Dr Ryszard SENDUR
Katedra Fizjologii UJ CM
ul. Grzegórzecka 16
31-531 Kraków
e-mail: r.send@interia.pl

Z-ca Skarbnika Zarządu Głównego PTF
Dr hab. Sławomir KWIECIEŃ
Katedra Fizjologii UJ CM
ul. Grzegórzecka 16
31-531 Kraków
e-mail: skwiecien@cm-uj.krakow.pl

Członek Zarządu Głównego PTF
Prof. dr hab. Ryszard BOBOWIEC
Zakład Patofizjologii
Katedra Przedklinicznych Nauk Weterynaryjnych
Uniwersytet Przyrodniczy
ul. Akademicka 12
20-033 Lublin
e-mail: ryszard.bobowiec@up.lublin.pl

Członek Zarządu Głównego PTF
Prof. dr hab. Marian LEWANDOWSKI
Zakład Fizjologii Zwierząt
Instytutu Zoologii UJ
ul. R. Ingardena 6
30-060 Kraków
e-mail: marian.lewandowski@uj.edu.pl

Członek Zarządu Głównego PTF
Prof. dr hab. Andrzej TRZEBSKI
Wydział Nauk Medycznych PAN
Pałac Kultury i Nauki
00-901 Warszawa
e-mail:

Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej PTF
Prof. dr hab. Artur DEMBIŃSKI
Katedra Fizjologii UJ CM
ul. Grzegórzecka 16
31-531 Kraków
e-mail: mpdembin@cyf-kr.edu.pl

V-ce Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej PTF
Prof. dr hab. Wiesław KOZAK
Zakład Immunologii Instytutu Biologii Ogólnej i Molekularnej
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
ul. Gagarina 9
87-100 Toruń
e-mail: wkozak@biol.uni.torun.pl

Sekretarz Głównej Komisji Rewizyjnej PTF
Dr hab. Teresa MAŁECKA-MASSALSKA
Katedra i Zakład Fizjologii Człowieka
Uniwersytet Medyczny
ul. Radziwiłłowska 11
20-080 LUBLIN
e-mail: tmalecka@gmail.com

Członek Głównej Komisji Rewizyjnej PTF
Prof. dr hab. Jadwiga PRZAŁA
Katedra Fizjologii Zwierząt
Wydział Biologii
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
ul. M.Oczapowskiego 1A
10-719 Olsztyn-Kortowo
e-mail: jadwigap@uwm.edu.pl

Członek Głównej Komisji Rewizyjnej PTF
Prof. dr hab. Teresa TORLIŃSKA
Pracownia Rytmów Biologicznych
Katedra i Zakład Fizjologii
Uniwersytetu Medycznego
ul. Święcickiego 6
60-781 Poznań
e-mail: ttorlin@ump.edu.pl

Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego PTF
Prof. dr hab. Marlena JUSZCZAK
Zakład Patofizjologii i Neuroendokrynologi Doświadczalnej
Katedry Patologii Ogólnej i Doświadczalnej
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
ul. Narutowicza 60
90-136 Łódź
e-mail: marlenaj@bg.umed.lodz.pl

V-ce Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego PTF
Prof. dr hab. Krystyna ŻWIRSKA-KORCZALA
Katedra i Zakład Fizjologii
Wydziału Lekarskiego w Zabrzu
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
ul. H. Jordana 19
41-808 Zabrze
e-mail: kkorcz@sum.edu.pl

Sekretarz Sądu Koleżeńskiego PTF
Prof. dr hab. Bogdan DOLEŻYCH
Katedra Fizjologii Zwierząt i Ekotoksykologii
Uniwersytetu Śląskiego
ul. Bankowa 9
40-007 Katowice
e-mail: dolezych@us.edu.pl

Członek Sądu Koleżeńskiego PTF
Prof. dr hab. Juliusz TOKARSKI
Katedra Fizjologii Zwierząt
Uniwersytetu Gdańskiego
ul. Kładki 24
80-822 Gdańsk
e-mail: jt@biotech.ug.gda.pl

Członek Sądu Koleżeńskiego PTF
Prof. dr hab. Henryk LACH
Rektor Małopolskiej Wyższej Szkoły im. J. Dietla
Rektorat
Rynek Główny 34
31-010 Kraków
e-mail:

Przewodniczący Oddziałów wchodzący w skład Zarządu Głównego PTF:
Prof. dr hab. Adrian Chabowski - Oddział Białostocki
Dr hab. Tomasz WIERZBA - Oddział Gdański
Prof. dr hab. Jolanta JAWOREK - Oddział Krakowski
Prof. dr hab. Ryszard BOBOWIEC - Oddział Lubelski
Prof. dr hab. Ewa BOJANOWSKA - Oddział Łódzki
Prof. dr hab. Anita FRANCZAK - Oddział Olsztyński
Prof. dr hab. HANNA KRAUSS - Oddział Poznański
Prof. dr hab. Barbara DOŁĘGOWSKA - Oddział Szczeciński
Dr hab. Halina JĘDRZEJOWSKA-SZYPUŁKA - Oddział Śląski
Prof. dr hab. Romuald ZABIELSKI - Oddział Warszawski
Prof. dr hab. med. Beata PONIKOWSKA - Oddział Wrocławski

| PTF  |  Aktualizacja: 2016-11-15  |