Strona główna PTFStrona główna PTF
Zarząd Główny
Oddziały PTF
Statut
Publikacje
Spotkania naukowe
XXIX Kongres PTF
Konferencje
Adeptów Fizjologii
Konkursy "Wielka Synapsa"
Nagrody
Użyteczne linki
Kontakt
Pliki

English version


JPP online
Skład Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Fizjologicznego w latach 2020 - 2023

Prezes Zarządu Głównego PTF
Prof. dr hab. Stanisław OKRASA
Katedra Anatomii i Fizjologii Zwierząt
Wydział Biologii i Biotechnologii
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
ul. M. Oczapowskiego 1A
10-719 Olsztyn-Kortowo
e-mail: stanislaw.okrasa@uwm.edu.pl

Prezes poprzedniej kadencji ZGPTF
Prof. dr hab. Tomasz BRZOZOWSKI
Katedra Fizjologii UJ CM
ul. Grzegórzecka 16
31-531 Kraków
e-mail: tomasz.brzozowski@uj.edu.pl

V-ce Prezes Zarządu Głównego PTF
Prof. dr hab. Ryszard BOBOWIEC
Zakład Patofizjologii
Katedra Przedklinicznych Nauk Weterynaryjnych
Uniwersytet Przyrodniczy
ul. Akademicka 12
20-033 Lublin
e-mail: ryszard.bobowiec@up.lublin.pl

V-ce Prezes Zarządu Głównego PTF
Prof. dr hab. Marian LEWANDOWSKI
Zakład Neurofizjologii i Chronobiologii
Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych
Katedra Fizjologii Zwierząt
Uniwersytetu Jagiellońskiego
ul. Gronostajowa 9
30-387 Kraków
e-mail: marian.lewandowski@uj.edu.pl

Redaktor Naczelny Journal of Physiology and Pharmacology
Prof. dr hab. Tomasz BRZOZOWSKI
Katedra Fizjologii UJ CM
ul. Grzegórzecka 16
31-531 Kraków
e-mail: tomasz.brzozowski@uj.edu.pl

Sekretarz Zarządu Głównego PTF
Dr Zbigniew ŚLIWOWSKI
Katedra Fizjologii UJ CM
ul. Grzegórzecka 16
31-531 Kraków
e-mail: AgaZS@poczta.fm

Z-ca Sekretarza Zarządu Głównego PTF
Prof. dr hab. Anita FRANCZAK
Katedra Anatomii i Fizjologii Zwierząt
Wydział Biologii i Biotechnologii
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
ul. M. Oczapowskiego 1A
10-719 Olsztyn-Kortowo
e-mail: anitaf@uwm.edu.pl

Skarbnik Zarządu Głównego PTF
Prof. dr hab. Sławomir KWIECIEŃ
Katedra Fizjologii UJ CM
ul. Grzegórzecka 16
31-531 Kraków
e-mail: skwiecien@cm-uj.krakow.pl

Z-ca Skarbnika Zarządu Głównego PTF
Dr Ryszard SENDUR
Katedra Fizjologii UJ CM
ul. Grzegórzecka 16
31-531 Kraków
e-mail: r.send@interia.pl

Członek Zarządu Głównego PTF
Prof. dr hab. Wiesław W. PAWLIK
Katedra Fizjologii UJ CM
ul. Grzegórzecka 16
31-531 Kraków
e-mail: mppawlik@cyf-kr.edu.pl

Członek Zarządu Głównego PTF
Prof. dr hab. Adrian CHABOWSKI
Zakład Fizjologii
Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
ul. Mickiewicza 2C
15-089 Białystok
e-mail: adrian@umwb.edu.pl

Członek Zarządu Głównego PTF
Prof. dr hab. Halina JĘDRZEJOWSKA-SZYPUŁKA
Katedra i Zakład Fizjologii
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
ul. Medyków 18
40-752 KATOWICE
e-mail: hjs13@wp.pl

Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej PTF
Prof. dr hab. Zygmunt WARZECHA
Katedra Fizjologii UJ CM
ul. Grzegórzecka 16
31-531 Kraków
e-mail: mpwarzec@cyf-kr.edu.pl

V-ce Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej PTF
Prof. dr hab. Joanna LEWIN-KOWALIK
Katedra i Zakład Fizjologii
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
ul. Medyków 18
40-752 Katowice
e-mail: jkowalik@sum.edu.pl

Sekretarz Głównej Komisji Rewizyjnej PTF
Prof. dr hab. Teresa MAŁECKA-MASSALSKA
Katedra i Zakład Fizjologii Człowieka
Uniwersytet Medyczny
ul. Radziwiłłowska 11
20-080 LUBLIN
e-mail: tmalecka@gmail.com

Członek Głównej Komisji Rewizyjnej PTF
Prof. dr hab. Wiesław KOZAK
Zakład Immunologii Instytutu Biologii Ogólnej i Molekularnej
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
ul. Gagarina 9
87-100 Toruń
e-mail: wkozak@biol.uni.torun.pl

Członek Głównej Komisji Rewizyjnej PTF
Prof. dr hab. Teresa TORLIŃSKA
Pracownia Rytmów Biologicznych
Katedra i Zakład Fizjologii
Uniwersytetu Medycznego
ul. Święcickiego 6
60-781 Poznań
e-mail: ttorlin@ump.edu.pl

Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego PTF
Prof. dr hab. Marlena JUSZCZAK
Zakład Patofizjologii i Neuroendokrynologi Doświadczalnej
Katedry Patologii Ogólnej i Doświadczalnej
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
ul. Narutowicza 60
90-136 Łódź
e-mail: marlenaj@bg.umed.lodz.pl

V-ce Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego PTF
Prof. dr hab. Agnieszka CUDNOCH-JĘDRZEJEWSKA
Katedra i Zakład Fizjologii
Doświadczalnej i Klinicznej
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-325 Warszawa
e-mail: agnieszka.cudnoch@wum.edu.pl

Sekretarz Sądu Koleżeńskiego PTF
Prof. dr hab. Bogdan DOLEŻYCH
Katedra Fizjologii Zwierząt i Ekotoksykologii
Uniwersytetu Śląskiego
ul. Bankowa 9
40-007 Katowice
e-mail: dolezych@us.edu.pl

Członek Sądu Koleżeńskiego PTF
Prof. dr hab. Hanna KRAUSS
Katedra i Zakład Fizjologii
Uniwersytetu Medycznego
ul. Święcickiego 6
60-781 Poznań
e-mail: hjk12@poczta.fm

Członek Sądu Koleżeńskiego PTF
Prof. dr hab. Andrzej BORMAN
Katedra Fizjologii Zwierząt i Człowieka
Uniwersytetu Gdańskiego
ul. Wita Stwosza 59
80-308 Gdańsk
e-mail: andrzej.borman@biol.ug.edu.pl


Przewodniczący Oddziałów wchodzący w skład Zarządu Głównego PTF:
Prof. dr hab. Barbara MALINOWSKA - Oddział Białostocki
Prof. dr hab. Andrzej BORMAN - Oddział Gdański
Prof. dr hab. Jolanta JAWOREK - Oddział Krakowski
Dr hab. Marta WÓJCIK - Oddział Lubelski
Dr hab. Jacek DROBNIK - Oddział Łódzki
Prof. dr hab. Nina SMOLIŃSKA - Oddział Olsztyński
Prof. dr hab. HANNA KRAUSS - Oddział Poznański
Dr hab. Katarzyna MICHAŁEK - Oddział Szczeciński
Prof. dr hab. Ilona POKORA - Oddział Śląski
Dr hab. Michał BIAŁY - Oddział Warszawski
Dr hab. Bartłomiej PALECZNY - Oddział Wrocławski

| PTF  |  Aktualizacja: 2022-12-22  |