Strona główna PTFStrona główna PTF
Zarząd Główny
Oddziały PTF
Statut
Publikacje
Spotkania naukowe
XXIX Kongres PTF
Konferencje
Adeptów Fizjologii
Konkursy "Wielka Synapsa"
Nagrody
Użyteczne linki
Kontakt
Pliki

English version


JPP online
Publikacje

Od 1937 r. Towarzystwo wydawało własne czasopismo zatytułowane Acta Biologiae Experimentalis, którego nazwę zmieniono w 1950 r. na Acta Physiologica Polonica. Tytuł został ponownie zmieniony w trakcie reformy czasopisma w 1991 r. na Journal of Physiology and Pharmacology. Od 2000 r. teksty artykułów są dostępne na stronach internetowych www.jpp.krakow.pl. Czasopismo znajduje się w bazach danych Sc Search®, Research Alert®, Current Contents®/Life Sciences, Index Medicus/MEDLINE, EMBASE/Excerpta Medica.

Journal of Physiology and Pharmacology jest obecnie jednym z najwyżej notowanych czasopism naukowych wydawanych w obrębie państw Europy Środkowej. Według "Journal Citation Reports 2003" (Philadelphia, ISI, 2005) Journal of Physiology and Pharmacology legitymuje się współczynnikiem impact factor = 2,804.

Czasopismo Journal of Physiology and Pharmacology jest otwarte na publikowanie w języku angielskim prac z sympozjów o charakterze fizjologicznym i patofizjologicznym oraz prac habilitacyjnych pod warunkiem spełnienia wymogów redakcyjnych.

Nową inicjatywą jest wydawanie angielskojęzycznych suplementów historycznych, które popularyzują dokonania polskiej fizjologii i nauk pokrewnych. W 2003 r. ukazał się pierwszy z serii zeszyt pod tytułem "Polish Historical Traces In Gastroenterology" (J. Physiol. Pharmacol. 2003, vol. 54, Supl. 3, pp. 330) dostępny także na stronie internetowej www.jpp.krakow.pl. W przygotowaniu są kolejne zeszyty m.in. z zakresu kardiologii.

| PTF  |  Aktualizacja: 2016-06-20  |