Strona główna PTFStrona główna PTF
Council
Divisions (in Polish)
Statute (in Polish)
Publications
Meetings
XXIX Congress of the PPS
The Prize of the Polish Physiological Society
Links
Contact

Polish version


JPP online
The Council of the Polish Physiological Society (2020 - 2023)

President
Prof. dr hab. Stanisław OKRASA
Katedra Anatomii i Fizjologii Zwierząt
Wydział Biologii i Biotechnologii
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
ul. M. Oczapowskiego 1A
10-719 Olsztyn-Kortowo
e-mail: stanislaw.okrasa@uwm.edu.pl

V-President
Prof. dr hab. Ryszard BOBOWIEC
Zakład Patofizjologii
Katedra Przedklinicznych Nauk Weterynaryjnych
Uniwersytet Przyrodniczy
ul. Akademicka 12
20-033 Lublin
e-mail: ryszard.bobowiec@up.lublin.pl

V-President
Prof. dr hab. Marian LEWANDOWSKI
Zakład Neurofizjologii i Chronobiologii
Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych
Katedra Fizjologii Zwierząt
Uniwersytetu Jagiellońskiego
ul. Gronostajowa 9
30-387 Kraków
e-mail: marian.lewandowski@uj.edu.pl

Editor in Chief of the Journal of Physiology and Pharmacology
Prof. dr hab. Tomasz BRZOZOWSKI
Department of Physiology CM UJ
ul. Grzegórzecka 16
31-531 Kraków
e-mail: tomasz.brzozowski@uj.edu.pl

Secretary General
Dr Zbigniew ŚLIWOWSKI
Katedra Fizjologii CM UJ
ul. Grzegórzecka 16
31-531 Kraków
e-mail: AgaZS@poczta.fm

V-Secretary General
Prof. dr hab. Anita FRANCZAK
Katedra Anatomii i Fizjologii Zwierząt
Wydział Biologii i Biotechnologii
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
ul. M. Oczapowskiego 1A
10-719 Olsztyn-Kortowo
e-mail: anitaf@uwm.edu.pl

Treasurer
Prof. dr hab. Sławomir KWIECIEŃ
Katedra Fizjologii CM UJ
ul. Grzegórzecka 16
31-531 Kraków
e-mail: skwiecien@cm-uj.krakow.pl

V-Treasurer
Dr Ryszard SENDUR
Katedra Fizjologii CM UJ
ul. Grzegórzecka 16
31-531 Kraków
e-mail: r.send@interia.pl

Member
Prof. dr hab. Wiesław W. PAWLIK
Katedra Fizjologii UJ CM
ul. Grzegórzecka 16
31-531 Kraków
e-mail: mppawlik@cyf-kr.edu.pl

Member
Prof. dr hab. Adrian CHABOWSKI
Zakład Fizjologii
Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
ul. Mickiewicza 2C
15-089 Białystok
e-mail: adrian@umwb.edu.pl

Member
Prof. dr hab. Halina JĘDRZEJOWSKA-SZYPUŁKA
Katedra i Zakład Fizjologii
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
ul. Medyków 18
40-752 KATOWICE
e-mail: hjs13@wp.pl

| PTF  |  Update: 2022-03-21  |